+420 777 237 984 info@kaprdivers.cz
PADI Dive Center #3698 KALENDÁŘ AKCÍ

CHCI SE ZAČÍT POTÁPĚT

Základní kurz potápění, ve kterém vás naučíme, jak se potápět s přístrojem. Praktická výuka v bazénu i výcvikové ponory na otevřené vodě jsou doprovázeny rozvojem teoretických znalostí.
Praktická lekce v trvání 2,5 hod., ve které si pod vedením instruktora vyzkoušíte, jaké to je být potápěčem.
Jednodenní zkušební program skládající se z teoretické lekce, nácviku v bazénu a ponoru na otevřené vodě s Instruktorem.

POKROČILÉ KURZY

Kurz pro potápěče se základní kvalifikací, kteří se chtějí zdokonalit v praktických dovednostech. Povinnou součástí kurzu je hloubkový a navigační ponor, další 3 ponory si účastníci volí podle vlastních preferencí a možností prostředí, ve kterém kurz probíhá.
Kurz je organizován pro ty, kteří se chtějí dozvědět o nových postupech v poskytování první pomoci a v praxi nacvičit ošetření zranění, obsluhu kyslíkového přístroje a samozřejmě kardiopulmonální resuscitaci (umělé dýchání a srdeční masáž).
Kurz pro pokročilé potápěče, kteří se chtějí naučit záchranné techniky ve vodě. Praktická výuka zahrnuje mimo jiné hledání ztraceného potápěče, vyzdvižení bezvědomého potápěče na hladinu, resuscitace a odstrojení ve vodě, použití plavidel a pomůcek, zvládání stresu a paniky.
Kurz pro ty, kteří se chtějí potápění věnovat profesionálně. S kvalifikací Divemaster můžete pracovat jako potápěčský průvodce, nebo asistovat u výuky.
V kurzu se naučíte vše podstatné pro pohodlné a bezpečné potápění v suchém potápěčském obleku. Teorie i praxe je především zaměřena na měnící se objem vzduchu v suchém obleku a s tím spojené změny vztlaku potápěče při změně hloubky.
Ve specializovaném kurzu NITROX – potápění s obohaceným vzduchem se naučíte potřebnou teorii a získáte praxi pro potápění s dýchací směsí s obsahem kyslíku 22% – 40%. Potápění s Nitroxem ve srovnání se vzduchem výrazně prodlužuje bezdekompresní limity.
Kurz potápění pod ledem rozšiřuje znalosti a dovednosti sportovního rekreačního potápěče o bezpečné techniky potápění v prostředí bez přímého přístupu k hladině v podmínkách velmi chladné vody.
Kurz self reliant diver je úvodem k samostatnému potápění. Tyto techniky ocení potápěči, kteří se chtějí vždy spolehnout sami na sebe, ať již jsou či nejsou v buddy týmu.
Nemusíte vlastnit drahou zrcadlovku, abyste ze svých potápěčských cest vozili krásné záběry. Stačí si osvojit pár dovedností a vědět, jak na to. Rádi vás to v kurzu zaměřeném na digitální fotoaparát naučíme.
Sidemount neboli boční konfigurace láhví je nastrojení, při kterém nemáte láhve na zádech. Výhodou je kromě hmostnosti postroje i malý hydrodynamický odpor daný malým speciálním kompenzátorem vztlaku.
Kurz je především určen těm z vás, které fascinují vraky potopených lodí a kteří by rádi šli ve své potápěčské praxi dále, než jim umožňuje například volitelný vrakový ponor v AOWD kurzu.
V kurzu se naučíte plánování a bezpečné provádění ponorů do hloubek 30 – 40 metrů v režimu sportovně rekreačního potápění.

TECHNICKÉ, REBREATHER A JESKYNNÍ POTÁPĚNÍ

Seznamovací program pro pokročilé rekreační potápěče, kteří se chtějí dozvědět, co znamená technické potápění a kteří si chtějí vyzkoušet ponor s výstrojí technického potápěče.
Vstupní kvalifikace technického potápění zahrnuje plánování a provádění ponorů s technickým vybavením v režimu s omezenou dekompresí do hloubek 40 metrů s více dýchacími směsmi během ponoru.
Výuka navazuje na kurz Tec 40. Účastníci se učí plánovat a provádět vícestupňové akcelerované dekompresní ponory do hlouby až 45 metrů za použití 2 dekompresních směsí. .
Výuka navazuje na znalosti a dovednosti získané v kurzech Tec 40 a Tec 45. Tento kurz je nejvyšší kvalifikací pro technické hloubkové potápění s využitím vzduchu, nitroxu a kyslíku jako dýchacích směsí při ponorech do 50 m.
Výuka zahrnuje plánování a provádění ponorů v režimech s akcelerovanou dekompresí do hloubek 65 metrů s více dýchacími směsmi během ponoru a s trimixem (s minimálním obsahem 18% kyslíku) jako dýchací směsí na dně.
Výuka navazuje na kurz Trimix 65 a rozšiřuje znalosti i praktický výcvik o specifika potápění s hypoxickým trimixem (s obsahem kyslíku méně než 18%) jako dýchací směsí na zádech do hloubek větších než 65 m s třemi nebo více deko láhvemi.
Kurz je základní výcvikový program pro potápění v jeskyních.
Kurz navazuje na znalosti a dovednosti získané v kurzu cave diver a rozšiřuje je o pokročilé techniky potápění v jeskyních a zatopených dolech.
Zkušební jednodenní program  potápění s uzavřeným elektronicky řízeným přístrojem CCR Liberty určený vše, kteří si chtějí vyzkoušet potápění s rebreatherem.
Kurz potápění s uzavřeným elektronicky řízeným okruhem CCR Liberty.

INSTRUKTORSKÉ KURZY

Předstupeň Instruktorské kvalifikace – část instruktorského kurzu IDC.
Instruktorský kurz PADI, ve kterém se kandidáti s kvalifikací Divemaster učí didaktice, metodám, formám a bezpečnostním pravidlům výcviku potápěčů.
Zkušení instruktoři potápění s kvalifikací Master Scuba Diver Trainer se mohou po absolvování tohoto kurzu účastnit výcviku nových instruktorů.
Kurz pro všechny instruktory, kteří chtějí rozšířit portfolio svých nabízených kurzů o kurzy technického potápění se vzduchem a nitroxem.
Kurz pro všechny instruktory s kvalifikací Master Scuba Diver Trainer, kteří chtějí rozšířit portfolio svých nabízených kurzů o kurzy technického potápění se vzduchem, nitroxem a kyslíkem.
Kurz pro všechny instruktory s kvalifikací Master Scuba Diver Trainer a Tec Deep Diver Instructor, kteří chtějí rozšířit portfolio svých nabízených kurzů o kurzy technického potápění s trimixem.

FREEDIVING

Základní výukový program potápění na nádech.