+420 777 237 984 info@kaprdivers.cz
PADI Dive Center #3698 KALENDÁŘ AKCÍ

DĚTSKÉ KURZY

Ve všech kurzech a výukových programech pro děti klademe důraz na individuální přístup a snažíme se jednotlivé dovednosti dětem co nejvíce přiblížit. Hry a prožitkově zaměřené učení se tak stává velmi efektivní a zároveň zábavnou formou výuky. I když je cílem našich kurzů výuka a ne trénink závodníků, tvoří soutěže nedílnou součást výuky. Připravujeme dětem takové podmínky, aby se kromě výuky sportovních dovedností a zdravého rozvoje organismu rozvíjela i jejich psychika, sebevědomí, komunikace a přátelství s ostatními. Dětské výukové kurzy jsou organizačně rozdělené vždy na dvě pololetí školního roku.

Cílem dětského kurzu plavání pro začátečníky je získání kladného vztahu k vodě a rozvoj základních plaveckých dovedností.

V pokročilých kurzech se děti učí správnou techniku plaveckých způsobů prsa, kraul a znak a zvyšují si fyzickou kondici.

Účast v kurzech plavání není omezena minimálním věkem, nicméně dítě by mělo být schopno samostatně komunikovat a přijímat instrukce.

Dětský kurz nádechového potápění je program, jehož cílem je výuka správného používání základní potápěčské výstroje (maska, šnorchl a ploutve). Děti se učí technikám nádechového potápění, trénují způsoby zanořování, plavání s ploutvemi a spolupráci v týmu. V tomto kurzu si děti zároveň rozšiřují i své plavecké dovednosti.

Předpoklady pro účast: dítě je schopno uplavat 200 metrů bez pomůcek a má zvládnuté základy tří plaveckých způsobů – kraul, prska, znak. Účast v kurzu není věkově omezena.

Náplní kurzu je seznámení se s přístrojovým potápěním zábavnou formou a trénink správného použití potápěčského přístroje v bezpečných podmínkách bazénu. Jednotlivé dovednosti kopírují program PADI Open Water Diver kurzu, avšak formy výuky jsou přizpůsobeny věku dětí. Kromě výuky přístrojového potápění si děti v tomto kurzu také opakují správnou techniku plavání a šnorchlování.

Předpoklady pro účast: dítě je schopno uplavat 200 metrů bez pomůcek, má zvládnuté základy plaveckých způsobů kraul, znak a prsa a umí používat masku, šnorchl a ploutve. Minimální věk 10 let.