+420 777 237 984 info@kaprdivers.cz
PADI Dive Center #3698 KALENDÁŘ AKCÍ ENGLISH

KURZ TECHNICKÉHO JESKYNNÍHO POTÁPĚNÍ

od 24.000 Kč

Výuka potápění na úrovni kurzu TEC CAVE DIVER navazuje na znalosti a dovednosti získané v kurzech technického potápění na otevřené vodě a rozšiřuje znalosti a dovednosti o bezpečné plánování a provádění ponorů v uzavřených prostorech. Kurz je zaměřen na trénink potápění v jeskyních a zatopených dolech do hloubek odpovídajících vaší současné potápěčské kvalifikaci. Max. hloubka (resp. END) je omezena 40 metry.

Obsah a organizace kurzu

 • Teorie: Samostudium + vypracování testů, prezentace instruktora, závěrečný písemný test.
 • Praxe: 4 ponory v kontrolovaných podmínkách nebo na otevřené vodě + 8 ponorů v jeskyních.
 • Délka trvání: 9 dnů.

Vstupní předpoklady

  • minimální věk 18 let
  • kvalifikace Tec 45, PADI RD nebo ekvivalenty z jiných výcvikových systémů
  • prokázat schopnost nehybně se vznášet po dobu 2 min. v neutrálním vztlaku v plné výstroji v hloubce 3 m ve vodorovném trimu bez pohybu paží a nohou
  • 100 zapsaných ponorů, z nichž je alespoň 20 s Nitroxem, 25 pod 18 m a alespoň 20 do hloubky větší než 30 m
  • dobrý zdravotní stav
  • schopnost uplavat 200 m za méně než 5 min. 30 sec.
  • uplavat na jeden nádech 25 m pod vodou s maskou a ploutvemi
  • na nádech se zanořit do min. hloubky 2 m + nasadit a vyčistit masku
  • potvrzení od lékaře

Cena zahrnuje

 • kompletní teoretická i praktická výuka
 • studentský manuál

Cena nezahrnuje

 • poskytnutí požadované výstroje
 • dýchací směsi potřebné pro ponory
 • doprava a vstup na lokality
 • certifikační poplatek ASTD 1.000 Kč

Požadovaná výstroj

  • dvojče 2 x 12 l. s izolačním manifoldem
  • hlavní a záložní automatiky, z nichž jedna s dvoumetrovou hadicí na hlavním druhém stupni a jedna s tlakoměrem na záložním druhém stupni
  • stage/dekompresní tlaková láhev s automatikou, tlakoměrem, správným uchycením a správným označením
  • BCD a popruhy – je požadován záložní systém kontroly vztlaku (suchý oblek, pokud je vyhovující k váze běžné výstroje)
  • hloubkoměr / počítač a záložní hloubkoměr / počítač
  • měřič času a záložní měřič času
  • ochranný oblek vhodný pro prostředí a délku ponoru s plenami nebo pee ventilem
  • zátěžový systém (pokud je nutný)
  • buben se šňůrou 120 až 200 m, 2 x cívky se šňůrou, řezací nástroj
  • primární světlo (cca 4 hod) + 2 x záložní světlo
  • wetnotes, záložní maska
  • další dle pokynů instruktora

 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU

  Všechny položky jsou povinné.


  Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje zpracovány a uchovávány pro potřeby Kapr Divers, s.r.o. Rovněž souhlasím s tím, aby byly dále použity pro potřeby komunikace mezi mnou a Kapr Divers, s.r.o. a případně byly předány smluvním partnerům Kapr Divers, s.r.o. (výcvikové asociace, přepravní a doručovací služby...). Beru na vědomí, že Kapr Divers, s.r.o. budou shromažďovat osobní údaje, které jim sám/a dobrovolně poskytnu a budou je přiměřeným způsobem chránit proti zneužití. Tento souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů uděluji společnosti Kapr Divers, s.r.o. na dobu neurčitou a mohu jej kdykoli v budoucnu odvolat.