+420 777 237 984
info@kaprdivers.cz
+420 777 237 984
info@kaprdivers.cz
PADI
Dive Center #3698

Samostatný potápěč

8.500 Kč

Kurz SAMOSTATNÝ POTÁPĚČ – SELF RELIANT DIVER je úvodem k samostatnému potápění. Rozvíjí znalosti, dovednosti a správnou techniku potápění. Po úspěšném absolvování kurzu získáte kvalifikaci opravňující potápěče k samostatnému potápění. Cílem kurzu SAMOSTATNÝ POTÁPĚČ – SELF RELIANT DIVER je pochopení výhody buddy systému a jeho přínosu k bezpečnosti potápěče, současně s rozvojem samostatnosti a nezávislosti během potápění. Existují dva důvody, proč chtějí zkušení potápěči absolvovat tento kurz.

- rozvoj dovedností pro plánování a potápění bez partnera, plánovaně i důsledkem nečekané situace
- ještě dokonalejší zvládnutí všech potápěčských dovedností a tím posílení kvality buddy teamu

Tyto techniky ocení potápěči, kteří se chtějí vždy spolehnout sami na sebe ať již jsou či nejsou v buddy teamu. Součástí kurzu je:

- filozofie a motivace potápění bez partnera
- porozumění hodnotám a využití buddy týmu
- seznámení s potencionálními riziky sólo potápění a jejich zvládnutí
- ohodnocení dodatečné výstroje a potřeby záložních zařízení
- porozumění a sestavení bezpečné a funkční konfigurace výstroje pro sólo potápění
- nácvik řešení krizových situací
- plánování ponorů a spotřeby plynů

Obsah a organizace kurzu

Teorie: Samostudium + vypracování testů, prezentace instruktora. Teorie zahrnuje témata filozofie a motivace potápění bez partnera, porozumění hodnotám a využití buddy týmu, seznámení s potencionálními riziky sólo potápění a jejich zvládnutí, ohodnocení dodatečné výstroje a potřeby záložních zařízení, porozumění a sestavení bezpečné a funkční konfigurace výstroje pro sólo potápění, nácvik řešení krizových situací, plánování ponorů a spotřeby plynů
Praxe: 3 ponory na otevřené vodě.
Délka trvání: 2 dny.

Vstupní předpoklady

 • minimální věk 18 let
 • kvalifikace PADI AOWD nebo ekvivalent z jiného výcvikového systému
 • alespoň 100 zapsaných ponorů, z toho minimálně 15 za posledních 6 měsíců
 • dobrý zdravotní stav
 • schopnost uplavat 200 m za méně než 5 min. 30 sec.
 • uplavat na jeden nádech 25 m pod vodou s maskou a ploutvemi
 • na nádech se zanořit do min. hloubky 2 m + nasadit a vyčistit masku

Požadovaná výstroj

 • bójka + cívka s alespoň 30 m šňůry
 • nezávislý zdroj vzduchu (dvojče s izolačním manifoldem, nebo sidemount, popř. stage láhev)
 • 2 x počítač, popř. hloubkoměr + hodinky
 • 2 x hladinové signalizační zařízení (vizuální i akustické)
 • 2 x řezací nástroj
 • tabulka, nebo wet notes + tužka
 • záložní maska

Cena zahrnuje

 • kompletní teoretická i praktická výuka
 • poskytnutí úplné potápěčské výstroje pro potřeby kurzu
 • plnění láhví (jen u kurzů vedených v ČR)
 • certifikační poplatek PADI

Cena nezahrnuje

 • plnění láhví u kurzů vedených v zahraničí
 • doprava a vstup na lokality


  Přihláška do kurzu  Najdete nás také zde

  kontakt

  Kapr Divers, s. r. o.
  cestovní agentura
  Náměstí Svatopluka Čecha 2
  Praha 10, 101 00

  Obchodní údaje

  IČ: 26172542, DIČ: CZ26172542
  bankovní spojení: Raiffeisenbank,
  č. účtu: 56403028/5500

  Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76777

  © 2018-2024 Kapr Divers, s. r.o.
  Všechna práva vyhrazena
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram