+420 777 237 984
info@kaprdivers.cz
+420 777 237 984
info@kaprdivers.cz
PADI
Dive Center #3698

Traun - potápění v řece

13.2.2020
Petr Slezak

Proud řeky mě pomalu nese podél břehu. Ve větvích stromů spadlých do vody se mihotají zlaté parsky podzimního slunce a v tom si uvědomím, že se přes ty větve a paprsky dívám na obrovskou štiku. Naprosto nehnutě visí asi metr a půl pod hladinou a téměř si nás nevšímá. Před chvílí jsme se zanořili a ještě netušíme, že za devadesáti minutový ponor v mělké hloubce řeky těch štik potkáme ještě asi deset.

Potápění v řece Traun

Drift dive
Je krásný slunečný den a my se chystáme na břehu na ponor v mírném proudu řeky. K plánovanému místu výstupu z vody to máme něco málo přes kilometr. Voda je prosvětlená sluncem a má zeleno hnědou barvu. Pár okamžiků od zanoření narážíme v hloubce 5 m na první zbytky navigace a cesty, která vedla podél řeky v dobách, kdy nebyla výška hladiny regulovaná jezem u elektrárny. Kolmou stěnu navigace tvoří pevné otesané trámy, které tvoří asi 1,5 m vysokou stěnu. Šířka navigace je několik metrů a její horní vodorovný povrh je poskládán z kamenů. Toto dílo, které je už asi 80 let pod vodou je samo o sobě zajímavostí, která stojí za ponor. Není to však jediné lákadlo této lokality.Na několika místech jsou ze břehu do vody spadlé veliké stromy a v jejich větvích nachází útočiště mnoho ryb. Kromě hejn malého potěru a okounů jsou to hlavně velké štiky. Při pohledu na jejich mohutná těla přemýšlím, kdy jsem naposledy viděl tak velkou štiku. Naše přítomnost je příliš neruší a většinou se ani nehnou, když okolo nich v mírném proudu proplujeme.

Podél dřevěné stěny navigace, která vystupuje ze dna tvořeného kamínky a oblázky, potkáváme několik raků. Jsou to raci signální (Pacifastacus leniusculus), kteří jsou mohutnější než např. rak říční. Rak signální, který může být až 15 cm dlouhý, je v Evropě invazním druhem původem ze severní Ameriky.

Pokračujeme dál a vyhledáváme místa prosvětlená paprsky slunce. Viditelnost je asi 8 m. Průměrná hloubka ponoru se pohybuje mezi 5 a 6 m. Teplota vody je 14° C. V druhé polovině ponoru začíná být dno řeky i břeh členitější a hloubka místy klesne až k 10 m. V členitém skalnatém říčním korytě nacházíme množství tunelů a malých jeskyněk. Některé z nich jsou tak úzké, že jsou to jen jakási okna, kterými se nedá proplout, jiná jsou dost široká na to, aby se do nich vešel potápěč s výstrojí. Skály i balvany jsou v těchto místech porostlé velkými koloniemi mlžů. Pokračujeme dál a u ostrova připlouváme ke zbytkům domu. Byla to malá prádelna, která kdysi stávala na břehu řeky. Stejně jako cesta i navigace, skončilo i toto stavení pod hladinou řeky a dnes je atrakcí pro potápěče. Střechu již dům nemá, ale obvodové zdi stojí celé a okenní i dveřní prostor je objektem mnoha fotografů. Po 96 minutách připlouváme k místu, kde máme naplánovaný výstup z vody. Máme za sebou nádherný ponor.

Skalnatá soutěska – potápění v řece Traun

Skalnatá soutěska
Dalším zajímavým místem řeky Traun je skalnatá soutěska u malého vodopádu. Tato lokalita je vzdálená asi kilometr od předešlé, ale viditelnost zde bývá výrazně lepší. V zimě není neobvyklé dohlédnout 15 až 20 m daleko. Přístup je poměrně náročný. Kromě toho, že potřebujete někoho znalého, aby vám ukázal kudy, budete pravděpodobně potřebovat i další nepotápěčské vybavení, abyste se dostali do vody, ale hlavně z vody. Soutěska je malá. Na délku má asi 80 m, široká je 6 – 15 m a maximální hloubka nepřevyšuje 9 m. Při zvýšeném průtoku vody v řece při deštivém počasí je jakékoli potápění nebo šnorchlování v soutěsce nemožné, neboť je proud příliš silný. Vhledem k popsaným okolnostem doporučuji „odlehčit“ výstroj a vzít 10 l. nebo max. 12 l. láhev. Od roku 2001 jsem sem jezdil jednou až dvakrát do roka šnorchlovat. Byl to vždy úžasný zážitek

Napsat komentář

Najdete nás také zde

kontakt

Kapr Divers, s. r. o.
cestovní agentura
Náměstí Svatopluka Čecha 2
Praha 10, 101 00

Obchodní údaje

IČ: 26172542, DIČ: CZ26172542
bankovní spojení: Raiffeisenbank,
č. účtu: 56403028/5500

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76777

© 2018-2024 Kapr Divers, s. r.o.
Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram