+420 777 237 984
info@kaprdivers.cz
+420 777 237 984
info@kaprdivers.cz
PADI
Dive Center #3698

Potápěčská archeologie v centru Prahy

13.3.2020
Petr Slezak

Smetáčkem pomalu čistím dno od nánosu jemného sedimentu. Každý i ten sebemenší pohyb zvíří dno, ale proud vody naštěstí kal rychle odnese. Přesto hledám chvíli po hmatu. V tom mě zaujme zvláštně tvarovaný kus kamene. Pokračuji v čištění, chvíli čekám, abych viděl, co přede mnou ze dna pomalu vystupuje. Je jasné, že to je lidskou rukou opracovaný artefakt. Jestli je starý 100 nebo 600 let určí až odborníci z Národního památkového ústavu a z Muzea hlavního města Prahy. Vynáším kus na hladinu, předávám ho kolegům a nořím se zpět do vody.

Potápěčská archeologie pod Karlovým mostem

V polovině ledna začala další etapa průzkumu dna Vltavy v Praze v okolí Karlova mostu. Po letech 2010 a 2011, kdy jsme mapovali a dokumentovali zbytky základů Juditina mostu na levém břehu řeky (u Malé Strany), se naše pozornost letos posunula na pravý břeh. Za připomenutí stojí, že v minulých letech se podařilo objevit dřevěný základový rošt pilíře Juditina mostu z 12. století. Téměř stálá teploty proudící vody i ostatní podmínky v řece se ukazují jako skvělý konzervační faktor. V takovém prostředí se mohou dochovat věci kamenné, keramické, ale i dřevo nebo železo! Současné cíle systematického průzkumu přesně vymezené lokality poblíž Staroměstské mostecké brány byly dva. Jednak najít jakékoli kamenné artefakty související se základy pilířů Juditina mostu, který byl zbořen povodní v roce 1342. Druhým cílem průzkumu této lokality bylo hledání prvků výzdoby západního průčelí Staroměstské mostecké brány, která byla za třicetileté války odstřelována Švédy.

Potápěčská archeologie pod Karlovým mostem

Řečiště Vltavy v centrální části Prahy představuje rozsáhlé archeologické naleziště, které ukrývá památky na více jak tisíciletý vývoj Prahy. Je s podivem, že toto území nebylo dosud nijak systematicky zkoumáno pomocí potápěčských archeologických metod. Letošní etapa našeho průzkumu zahájeného 17. 1. 2014 sice navazuje na předchozí potápěčské průzkumy, ale je bez nadsázky prvním plošným, systematickým a metodicky řízeným podvodním archeologickým výzkumem této oblasti. Pro průzkum byla vybrána lokalita navazující na první oblouk Karlova mostu, který přiléhá k západní straně Staroměstské mostecké věže (pozn. k východní straně přiléhá ještě jeden oblouk, který je však v technických podkladech označován jako nultý). Důvod pro výběr této lokality byl kromě snadné dostupnosti a jednoduchého transportu věcí z řeky, především fakt, že prostor laguny je chráněn skupinou Staroměstských mlýnů (dnes Novotného lávka) a vliv povodní zde je mírnější. Zároveň tato část říčního dna nebyla v minulosti zásadně upravovaná.

Metodika průzkumu

Vymezený prostor jsme označili bójemi, jejichž přesnou polohu jsme následně geodeticky zaměřili, aby bylo možné zájmové území zaznamenat do katastrální mapy. Po vybójkování jsme instalovali ortogonální síť, čímž nám vznikl navigační rastr. Jeho jednotlivé čtverce jsme následně označili, aby se potápěči pod vodou snadno orientovali. Na některých místech bylo natolik mělko, že tam potápěč stačil. Jinde jsme používali přístroje. K transportu kotev bójí jsme používali pracovní člun s nízkým ponorem. Hmotnost betonových kotev, které jsme používali na bóje i na průsečíky provázků rastru, totiž byla dohromady půl tuny. Pomocí tři čtvrtě kilometru provázku jsme vytyčili prostor o celkové ploše 1.300 m2.

Další etapou byl vizuální průzkum lokality. Termín „vizuální“ však tuto činnost nevystihuje úplně přesně. Dno Vltavy je v této oblasti často pokryté jemným sedimentem, takže i když se jednalo o neinvazivní povrchový průzkum, docházelo samozřejmě k mechanickému zvíření kalu a viditelnost pak klesla na nulu. Všechny naše podvodní archeologické činnosti v centru Prahy jsou vždy termínově situovány do nejchladnějších měsíců – tedy do ledna a února. V té době je totiž viditelnost nejlepší. Letos dosahovala místy i 1,5 m. S teplotou je to trochu horší. Voda měla 3 st. C. Podle toho jsme volili i vybavení potápěčů. Na akci se podílelo deset potápěčů s několikaletými zkušenostmi s potápěním v ledové vodě i v náročných podmínkách špatné viditelnosti. Suchý potápěčský oblek byl pro několikahodinovou práci pod vodou naprostou nutností. Týmy se ve vodě střídaly, takže většinou jsme byli pod hladinou čtyři. Ostatní zajišťovali transport vylovených artefaktů na břeh. V této fázi průzkumu, který bude pokračovat, jsme z vody vylovili několik stovek kilogramů předmětů. Co všechno se nám podařilo nalézt, vyhodnotí až odborníci z Muzea hl. m. Prahy a Národního památkového ústavu. Ti odvezli vylovené předměty ve čtyřiceti bednách k dalšímu zkoumání.  Předmět, který mezi námi vzbudil velký rozruch, byl revolver, který jsme našli v sobotu. Nejdříve se jevil jako skutečná zbraň, nicméně přivolaný expert Policie ČR se po prvotním ohledání přiklonil k verzi, že se jedná o repliku. Historicky zajímavý artefakt jsme našli v neděli. Jednalo se pravděpodobně o úlomek originálu jedné sochy z Karlova mostu. Obecně se dá říci, že dno je více pokryto odpadky, ale i v mělké vrstvě několika centimetrů jsme našli velmi mnoho opracovaných kamenů i dřevěných a kovových prvků starých několik stovek let. V místě trasy bývalého Juditina mostu jsme nalezli stavební kameny se zbytky malty. Expertíza ukáže, zda se opravdu jedná o stavební prvek Juditina mostu nebo Karlova mostu. Oba mosty byly totiž několikrát poničené povodní.

Potápěčská archeologie pod Karlovým mostem

V roce 2014 byla otevřena stálá expozice v Staroměstské mostecké věži. Snahu zajistit autentické exponáty pro tuto výstavu vedlo Muzeum hlavního města Prahy, NPÚ i náš potápěčský tým k iniciování právě této fáze průzkumu. Neskrývá se na dně řeky v blízkosti Staroměstské mostecké věže něco pozoruhodného, co má úzký vztah k její historii? Vždyť tady došlo k rozstřílení gotické výzdoby západního průčelí v památném roce 1648. Tady padaly do vody nejen dělové koule, ale jistě i jiné předměty. Nespočívá dosud nějaký zajímavý artefakt z bohaté historie Prahy na dně Vltavy? Možná, že ne. Možná, že zde leží pouze odpadky. A možná část našich dějin. Bylo by dobré to vědět, a proto patří dík Muzeu hl. m. Prahy, NPÚ, potápěčům Kapr Divers a nadaci Vectra, kteří se společným úsilím, odbornou, materiální i finanční podporou podílejí na dlouhodobém projektu potápěčského archeologického průzkumu centra našeho hlavního města.

Napsat komentář

Najdete nás také zde

kontakt

Kapr Divers, s. r. o.
cestovní agentura
Náměstí Svatopluka Čecha 2
Praha 10, 101 00

Obchodní údaje

IČ: 26172542, DIČ: CZ26172542
bankovní spojení: Raiffeisenbank,
č. účtu: 56403028/5500

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76777

© 2018-2024 Kapr Divers, s. r.o.
Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram