kurz-potapenikurz-potapeni-padi

Kapr Divers

Fotogalerie


Archeologický potápěčský průzkum - (22. 01. 2014)

Ve dnech 17. 1. - 20. 1. 2014 proběhla v Praze u Karlova mostu další fáze dlouhodobého archeologického průzkumu dna Vltavy. Na projektu spolupracujeme s Národním památkovým ústavem a Muzeem hl. m. Prahy. Kromě naší materiální a odborné pomoci celému průzkumu finančně pomohla nadace Vectra, které tímto děkujeme. Velké poděkování patří rovněž potápěčskému týmu ve složení N. Bidrman, Z. Blažková, L. Čada, J. Hřebejková, M. Janeček, J. Kubrycht, J. Laušman, L. Mládková, M. Priputen, P. Slezák, B. Svobodová, O. Šefců, M. Šefců který se na průzkumu podílel.


Online reporáže o akci v médiích:

Tato fotogalerie stručně popisuje přípravu a realizaci potápěčských prací na projektu.V pátek ráno jsme na zimovišti naložili člun Kapr 1 na přívěs a vydali se do centra Prahy...


... abychom jej na Dvořákově nábřeží spustili do vody, naložili výstrojí...


... a přepluli ke Karlovu mostu.


Odpoledne jsme celé území průzkumu vybójkovali.


Celková plocha pro naše bádání zabírala 1.300 m2.


Pro snadnou orientaci pod vodou jsme dno rozdělili tzv. ortogonální sítí neboli navigačním rastrem z provázku.


V sobotu ráno jsme nastoupili již v plném počtu (Bára není vidět, protože fotí)...


... nanosili výstroje do člunu...


... a převezli je pod Karlův most.


Část průzkumu probíhala u břehu v mělké vodě...


... a na hlubší místa jsme se zanořovali s přístrojem.


Teplota vody se pohybovala kolem 3 st. C a viditelnost kolem 1 až 1,5 m.


V okamžiku, kdy jsme začaji prozkoumávat dno, zvířil se sediment, takže to chvíli byla práce jen po hmatu.


Mezi našimi nálezy byl i tento revolver.


Všechny nalezené předměty jsme na břehu předávali odborníkům z NPÚ a MHMP.


Ti je třídili dle jednotlivých sektorů, ze kterých byly vyzdviženy...


... a v přepravkách transportovali k dalšímu zkoumání.


Pracovali jsme až do soumraku.


Neděle probíhala v podobném duchu jako sobota. Ráno briefing...


... rozdělení úkolů a pak už hurá do vody.


Severní sektory již byly prozkoumané a zdokumentované...


... takže jsme se přesunuli více na jih.


U břehu bylo opět mělko...


... takže se hledalo bez přístrojů...


... zatím co ve střední části vymezeného prostoru byla hloubka 1,5 až 2,5 m.


Některé předměty jsme nevynášeli, ale jen zaznamenali jejich polohu a velikost.


Zajímavým artefaktem, který na snímku Norbert odkrývá...


... byl pravděpodobný úlomek originálu jedné sochy z Karlova mostu.


V pauzách mezi průzkumem a geodetickým zaměřením sektorů...


... jsme poskytovali rozhovory médiím.


Podvodní hledání končilo i dnes se soumrakem.


Celý průzkum všech vyznačených sektorů jsme ukončili v pondělí a výsledky předali řediteli pražských památkářů Ing. Arch. O. Šefců.


Některé artefakty budou vystaveny ve stálé expozici přímo ve Staroměstské mostecké věži.
 


© Kapr Divers - PADI 5Star Dive Center 3698, cestovní agentura. Obsah: Petr Slezák, 2007 - 2017  Design: marge; Solution: Fragaria
www.coldwaterdiving.eu | www.ice-diving.cz | www.potapeci-pro-film.cz