kurz-potapenikurz-potapeni-padi

Kapr Divers

Dlouhodobé dětské kurzy

 

Ve všech kurzech a výukových programech pro děti klademe důraz na individuální přístup a snažíme se jednotlivé dovednosti dětem co nejvíce přiblížit. Hry a prožitkově zaměřené učení se tak stává velmi efektivní a zároveň zábavnou formou výuky. I když je cílem našich kurzů výuka a ne trénink závodníků, tvoří soutěže nedílnou součást výuky. Připravujeme dětem takové podmínky, aby se kromě výuky sportovních dovedností a zdravého rozvoje organismu rozvíjela i jejich psychika, sebevědomí, komunikace a přátelství s ostatními.

 

rozvrh výuky  Rozvr hodin, termíny a místa konání

 

Bubblemaker - potápění

Bubblemaker je určen dětem od 8 let. Jeho náplní je seznámení s přístrojovým potápěním zábavnou formou a naučit se znát a používat potápěčský přístroj v bezpečných podmínkách bazénu.

Kromě výuky přístrojového potápění si děti v tomto kurzu také opakují správnou techniku plavání a šnorchlování.

Kurz je rozdělen do skupinek podle výkonnosti, takže je vhodným tréninkovým programem i pro děti s juniorskou potápěčskou kvalifikací.

Podmínky účasti - dítě je schopno uplavat 4 x 25 metrů bez pomůcek, má zvládnuté základy alespoň dvou plaveckých způsobů a umí používat masku, šnorchl a ploutve. Minimální věk 8 let.

 

 

Šnorchlování

Šnorchlování je kurz, jehož cílem je naučit se správně používat základní potápěčskou výstroj (maska, šnorchl a ploutve). Děti se učí správným technikám nádechového potápění, trénují způsoby zanořování, plavání s ploutvemi a spolupráci v týmu. V tomto kurzu si děti zároveň rozšiřují své plavecké dovednosti.

Předpoklady pro účast - dítě je schopno uplavat 2 x 20 metrů bez pomůcek a má zvládnuté základy alespoň dvou plaveckých způsobů. Účast v kurzu není věkově omezena.

 

 

 

Plavání

Plavání pro začátečníky - cílem kurzu pro začátečníky je získání kladného vztahu k vodě a rozvoj základních plaveckých dovedností. Plavání nijak nepřetěžuje rostoucí organismus a zvyšuje tělesnou kondici, proto je velmi vhodným sportem pro děti.

Plavání pro pokročilé - je zaměřeno na výuku dalších plaveckých způsobů, na rozvoj správné techniky a na zvyšování plavecké výkonnosti. Lze ho také doporučit v případě tělesného oslabení nebo oslabení dýchacího systému.

 

podmínky  Všeobecné podmínky účasti

kids18-thumb.jpg
kids8-thumb.jpg
kids19-thumb.jpg
kids6-thumb.jpg
kids15-thumb.jpg
kids9-thumb.jpg
 


© Kapr Divers - PADI 5Star Dive Center 3698, cestovní agentura. Obsah: Petr Slezák, 2007 - 2017  Design: marge; Solution: Fragaria
www.coldwaterdiving.eu | www.ice-diving.cz | www.potapeci-pro-film.cz